Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan

 

 

KP BPKP

Brigedier Jeneral Ir Anhar bin Anuar 

PAT PCM KAT ACM AMP PJM Mproj Mgnt(Dist)OUM BScEE(Clemson) MIEM Peng

Ketua Pengarah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan

Tel: 0320716358     Fax:0320712824 

VISI
-Visi BPKP adalah untuk menjadi satu agensi yang unggul dalam memacu pembangunan fizikal ATM dan berupaya memberi khidmat nasihat profesional kejuruteraan.

MISI
-Misi BPKP adalah untuk mengurus pembangunan fizikal ATM dengan cemerlang serta memberi nasihat-nasihat teknikal kepada pengguna terhadap sebarang cadangan pembangunan fizikal baru ATM.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
-Mengurus keperluan perumahan, bangunan teknikal dan infrastruktur ATM.
-Mengurus, menyelenggara bangunan infrastruktur dan kemudahan kem-kem yang dipertanggungjawabkan.
-Bertanggungjawab untuk mendevenasikan, menjaga dan memastikan asset-aset ATM berbentuk harta kekal terpelihara dan direkodkan dengan baik.